Wie neemt verantwoordelijkheid voor de energietransitie in Bodegraven – Reeuwijk?

Wie op 6 juni aanwezig was bij de Inspraakraad waande zich jaren terug in de tijd. De tijd voordat de Gemeenteraad de ‘Routekaart klimaatneutraal Bodegraven-Reeuwijk 2035’ vaststelde. De tijd ook voordat besloten werd tot duurzame energieopwekking in Bodegraven – Reeuwijk met zon én wind. Zelfs de vijf bewonersbijeenkomsten (de 1e ronde werkateliers duurzame energieopwekking) en de daar ontwikkelde voorstellen zijn in discussie. De 2e ronde wordt tot nader orde uitgesteld: zodat de raad “de koers kan bepalen die zij in dit traject wil aanhouden”. Over de klimaatdoelen voor 2020 had niemand het meer. Bijna achteloos werd 2035 ingewisseld voor 2050.
Achteloos, alsof er geen noodzaak bestaat binnen afzienbare tijd de opwarming van de aarde binnen de 2% te houden en de rest van het land in gemeentelijk en provinciaal verband zich niet juist sterk maakt om deze doelstelling te halen en onze achterstand in te lopen!
Maar er zijn anderen, naast enkele fracties in de Gemeenteraad, die serieus werken aan de voorgenomen energietransitie. Uit misschien onverwachte hoek: het Ondernemersplatform Bodegraven – Reeuwijk.
De Energiecoöperatie Bodegraven Reeuwijk is in gesprek met zo’n 14 ondernemers en agrariërs, die overwegen het dak van hun bedrijfsgebouw ter beschikking te stellen aan de coöperatie. Met de stroom opgewekt door zonnepanelen op deze daken kan de coöperatie vele huishoudens voorzien van voordelig geprijsde stroom.

Door gebruik te maken van de Regeling Verlaagd Tarief (de zgn. postcoderoosregeling) kunnen leden van de coöperatie gedurende 15 jaar hun kWh-prijs met 10 cent (Energiebelasting tarief 2018) verminderen.
Voor € 5,- wordt je lid van de coöperatie. Op jaarbasis bespaar je bij een gemiddeld gebruik van 3300 kWh € 330,- . Tel uit je winst !
De netto-opbrengsten van de Energiecoöperatie komen ten goede aan de gemeenschap, aan groene en sociale doelen in onze gemeente. Dat is ons doel met het opwekken van locale duurzame stroom tegen een redelijke prijs. Meebeslissen daarover kunnen leden op de eerste Algemene Ledenvergadering in september. Die opbrengst verkrijgen we door langjarige exploitatie van zon (en later ook wind) en doordat leden investeren in de zonnepanelen (en windmolens). Bijvoorbeeld van hun eigen winst. Zo draag je bij aan de klimaatdoelstellingen van Bodegraven – Reeuwijk en Parijs en maak je onze gemeente groener en socialer!
Wilt u meer informatie, u inschrijven als lid? Ga dan naar onze website, www.energiecooperatie-bodegraven-reeuwijk.nl en vul het contactformulier en/ of het inschrijfformulier in.