Verlaging belasting op elektriciteit

Er is op dit moment nog veel onduidelijkheid over de door de overheid voorgestelde verlaging van de energiebelasting op elektriciteit. Wij volgen de ontwikkelingen nauwlettend onder andere via onze koepelorganisaties RescoopNL en ODE Decentraal.
Het ministerie van Economische Zaken begrijpt dat juist het succes van de postcoderoos afhankelijk is van de hoogte van de energiebelasting. Het erkent de grote bijdrage aan de energietransitie van de ruim 400 energie coöperaties in Nederland. Op dit moment wordt hard gewerkt aan een aanpassing van de regeling om eventuele negatieve effecten van de verlaging te compenseren. Als oplossing wordt genoemd een vergoeding per opgewekte kWh voor coöperaties.
Leden die bij de EC-BR al ingetekend hebben voor stroomafname in de eerste batch (ca 220.000 kWh) of dat nog gaan doen, kunnen het eerste jaar rekenen op een netto voordeel van € 0,04 / kWh.
Wij zorgen ervoor dat er ook in de komende jaren een netto voordeel zal zijn. Het kan wel zijn dat dit iets lager ligt dan € 0,04 / kWh, maar het bedrag blijft positief. Wij denken dan bijvoorbeeld aan een netto voordeel van 1/3 van de energiebelasting. De verlaging van de energiebelasting hoeft u dus niet te beletten nu in te tekenen voor stroomafname. Daarbij komt nog een nader te definiëren voordeel (€ 10,- á € 20,- / jaar ) voor leden die hun energie bij Greenchoice (gaan) afnemen.

Wij willen onze gemeente duurzamer maken door groene stroom op te wekken. Voor ons businessmodel is het belangrijk dat alle opgewekte stroom wordt afgenomen door de inwoners binnen de gemeente. Als lid kunt u intekenen op deze stroom. Dat levert voordeel op voor ons maar ook voor u!