Terug naar het G.E.B.?


Wie herinnert zich nog het gemeentelijk energiebedrijf? In de meeste gemeenten bestond er een.
In Bodegraven voorzag de oude gasfabriek en in Reeuwijk het G.E.B. in Gouda, veel huishoudens in de regio van energie.
Al deze GEB’s zijn inmiddels opgegaan in grotere energiebedrijven, welke op haar beurt weer zijn opgegaan in nog grotere concerns, zodat er nu nog slechts enkele zeer grote Europese energiereuzen zijn die onze energiemarkt bepalen.
Eén van de laatste bedrijven die haar oorsprong had in de gemeentelijke energiebedrijven, Eneco, is onlangs door een deel van haar oorspronkelijke aandeelhouders (de gemeenten) te koop aangeboden aan de hoogste bieder teneinde een, voor deze gemeenten, zo hoog mogelijke, eenmalige, opbrengst te genereren. De schaalvergroting van de laatste jaren heeft de consument weinig opgeleverd. De prijs per kWh is niet omlaag maar omhoog gegaan, de oorsprong van de energie is nog altijd grotendeels van fossiele aard en de winst verdwijnt naar aandeelhouders en managers in het buitenland.
Tijd dus voor een beweging terug naar kleinschaligheid en zeggenschap, naar de vertrouwde coöperatieve organisatie waarin de leden het voor het zeggen hebben. Met afscheid van fossiele brandstoffen en overstap op duurzame opwekking met wind en zon.
Doet u er aan mee om deze trend om te buigen en terug te keren naar de plaatselijke coörperaties waarbij de opbrengsten terugvloeien naar onze gemeenschap?
Wordt dan lid van onze energiecoöperatie Bodegraven-Reeuwijk.
Aanmelden kun u zich via de pagina “Inschrijven op deze website”, het kost u slechts eenmalig € 5,00 inschrijfgeld.