Onze coöperatie is gericht op samenwerking, zowel met de gemeenschap als met het gemeentebestuur. Maar we werken ook samen met partijen als de provincie, het energiebedrijf en ondernemingen.

Greenchoice

Door de Energiecoöperatie is er een samenwerkingsovereenkomst
gesloten met Greenchoice voor de afname van de door de coöperatie opgewekte zonnestroom.
Voor elk lid van de coöperatie, dat zijn energie via Greenchoice
afneemt, steunt Greenchoice de coörperatie tevens met een bijdrage.
Door als lid ook uw energie bij Greenchoice af te nemen ondersteunt u uw coöperatie dus extra.
Wilt u meer informatie over Greenchoice, klikt u dan op deze link

Gemeente Bodegraven-Reeuwijk en provincie Zuid-Holland

De Energiecoöperatie is voor het realiseren van haar doelen afhankelijk van de besluiten van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk en de provincie Zuid-Holland. Denk hierbij aan de locatiekeuze voor de zon- en windprojecten binnen de gemeente- en provinciegrenzen. Tussen de gemeente en de Energiecoöperatie is op 9 november 2018 een convenant getekend. Hierin zien de gemeente en de Energiecoöperatie elkaar als partners voor het bereiken van de door de gemeenteraad vastgestelde klimaatdoelen.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

De RVO heeft de Energiecoöperatie toestemming gegeven om, onder bepaalde voorwaarden, zelf haar tarieven vast te stellen voor de elektriciteit die zij aan haar leden levert. Door dichtbij te produceren kunnen we de transportkosten van de elektriciteit verlagen en daardoor het tarief lager houden dan bij de meeste energiemaatschappijen. Zodra we voldoende leden en productiemiddelen hebben, zullen we de stap naar een lokaal energiebedrijf zetten.

REScoopNL

RescoopNL is een coöperatie van duurzame energiecoöperaties in Nederland, die elkaar helpen bij het realiseren van duurzame energieprojecten. Zij hebben o.a. kennis van vergunningprocedures en subsidieregelingen. REScoopNL maakt kennis van ervaren leden toegankelijk en helpt kapitaal beschikbaar te stellen voor de ontwikkelingsfase van nieuwe initiatieven.

De Windvogel en Zon op Reeuwijk

De landelijke organisatie ‘De Windvogel’ is een coöperatie van burgers die duurzame energie produceren. De Windvogel ondersteunt de Energiecoöperatie Bodegraven-Reeuwijk met haar jarenlange ervaring, opgedane kennis en vele contacten en helpt met het regelen van de plaatsing van zonnepanelen en windmolens.
Energiecoöperatie ‘Zon op Reeuwijk’ is een andere coöperatie binnen onze gemeente. Zij richt zich op kleinschalige zonnepaneelprojecten en maken daarbij gebruik van de traditionele Postcoderoos-regeling. Deze  verschilt van de regeling die wij hanteren (zie vraag 12 bij Vraag en Antwoord).

Energiebedrijf en netbeheerder

De Energiecoöperatie verkoopt de duurzaam opgewekte energie aan een energiebedrijf. Het energiebedrijf levert vervolgens de energie aan de leden en verzorgt de facturatie. Het energiebedrijf heeft de verantwoordelijkheid altijd stroom te leveren. Voor energieafname via de Energiecoöperatie kunt u bij een groot aantal energiebedrijven terecht met wie de Energiecoöperatie overeenkomsten gesloten heeft.
Netbeheerder Stedin verzorgt het transport van de energie.

Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH)

Met de ODMH werkt de Energiecoöperatie samen op het gebied van onderzoek en vergunningverlening.

 

Overige interessante websites:


Uw woning alvast voorbereiden op wat komen gaat?
Bij het Duurzaam Bouwloket kunt u terecht voor al uw vragen op het gebied van duurzaam (ver)bouwen, energiebesparing, energie opwekken en financieringsmogelijkheden.
www.duurzaambouwloket.nl