Overlijden Ronald Fredriksz


Ronald Fredriksz

30 mei 1955 – 28 september 2018

Geschokt zijn we door het plotselinge overlijden van ons medebestuurslid Ronald Fredriksz.
W
ij hebben in de korte tijd dat Ronald deel mocht uitmaken van ons bestuur hem leren kennen als een betrokken en deskundig bestuurder.
Als mens nam Ronald zijn plaats in met warmte en belangstelling naar anderen.
We zullen Ronald missen en wensen zijn familie en naasten heel veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.

Namens het bestuur,

Jan Bouwens
voorzitter Energiecoöperatie Bodegraven-Reeuwijk