De Energiecoöperatie Bodegraven – Reeuwijk

De Energiecoöperatie Bodegraven – Reeuwijk is een coöperatieve vereniging, opgericht 9 februari 2018, die elektriciteit produceert ten behoeve van haar leden.
Inwoners van en ondernemers (kleinverbruikers) in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk kunnen lid worden.
Ze voorzien daarmee in hun eigen elektriciteitsbehoefte en beslissen als coöperatie (onder meer) over de bestemming van de gerealiseerde winst.
Voor het raadplegen van de statuten van de energiecoöperatie klik dan op deze link.

De Gemeente Bodegraven – Reeuwijk

De Energiecoöperatie Bodegraven – Reeuwijk is voor het realiseren van haar doelen afhankelijk van besluiten van de Gemeente Bodegraven-Reeuwijk en van de Provincie. Het gaat dan om duurzame energiebronnen (zon, wind en andere energiebronnen), de locatiekeuze binnen de gemeente (voor windmolens en zonnevelden) en de participatie van inwoners door middel van een coöperatieve vereniging.

De Windvogel

De landelijk organisatie De Windvogel ondersteunt de coöperatie en maakt het mogelijk dat inwoners van Bodegraven – Reeuwijk ondernemers worden in lokale energie en daarmee hun leef- en woonomgeving verduurzamen.
De Windvogel geeft leiding aan het project, beschikt over de vereiste kennis en contacten en regelt de plaatsing van zonnepanelen en van zonnevelden en windmolens.
Zij adviseert de Gemeente Bodegraven-Reeuwijk en werkt mee aan de uitvoering van het gemeentelijk beleid.
Dankzij een experiment, verleend door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, kan de coöperatie de tarieven van lokaal geleverde stroom in Bodegraven – Reeuwijk aanpassen.
Evenals  bij vergelijkbare projecten kan bij het plaatsen van zonnepanelen en windmolens een subsidie of vrijstelling van Energiebelasting (de Postcoderoosregeling) worden verkregen.

Landelijk energiebedrijf en transport van energie

Een energiebedrijf levert de door de coöperatie opgewekte energie , factureert en heeft de programmaverantwoordelijkheid (levering ook wanneer zon of wind niets opleveren).
De netbeheerder verzorgt het transport.