Nieuwsbrief nr. 5

Beste leden van de Energiecoöperatie Bodegraven- Reeuwijk,

Op maandag 3 februari hielden we onze Algemene Ledenvergadering in een prettige en constructieve sfeer. De begroting en daarmee de plannen voor dit jaar werden goedgekeurd en ideeën werden geopperd hoe we meer leden kunnen werven.
Immers meer leden zijn nodig om de toenemende productie van elektriciteit af te nemen! Het verslag vindt u in de bijlage, maar ook op de website.
Eén van die ideeën is om een flyer met informatie over de coöperatie toe te sturen aan de leden met het verzoek die met toelichting uit de delen aan buren en kennissen.  U kunt de flyer printen en door midden delen, zo krijgt u de benodigde aantallen flyers. Wij verwachten een toevloed van nieuwe leden !

Naast ons eerste project voor 2020 – zonnepanelen op panden van de Woningbouwvereniging Reeuwijk – zijn we bezig om de in 2019 opgewekte elektriciteit aan de leden toe te wijzen. Daardoor krijgt u via uw energieleverancier de energiebelasting van ca. 12 cent per kWh terug. De Energiecoöperatie incasseert daarvan ca. 8 cent.  De leden die voor 2019 hebben ingeschreven hebben hierover een e-mail gekregen met de vraag een incasso-machtiging aan ons af te geven, noodzakelijk om de verschuldigde bijdrage te innen.  De leden die vanaf 1 januari 2020 op energie hebben ingeschreven ontvangen deze e-mail binnenkort.
Meer daarover in deze Nieuwsbrief.

Tenslotte wijs ik u op de hoogte van de Energiebelasting per kWh in 2020 en de heffingskorting in 2020.
En: u kunt voor dit jaar bij ons inschrijven voor een hoger / lager aantal kWh van de geproduceerde elektriciteit, dit kunt u doen met een email naar info@ec-br.nl

Meer daarover ook in de Nieuwsbrief.

20200309 – Nieuwsbrief nr 5