Aanmelden als lid

Wilt u zich aansluiten bij de energiecoöperatie, gebruik dan het inschrijfformulier elders op deze website. Voor een goede ledenadministratie is … Lees Meer

Nieuwe bestuursleden

Met ingang van 5 november jongstleden is het bestuur aangevuld tot 7 leden. Mw. A. Luyben en dhr. A. Veldman … Lees Meer

Adreswijziging secretariaat

met ingang van heden is het adres van het secretariaat van de Energiecoöperatie Bodegraven-Reeuwijk gewijzigd. Het nieuwe adres is: Secretariaat … Lees Meer

De Energiecoöperatie zoekt

De Energie Coöperatie Bodegraven-Reeuwijk zoekt: Een bestuurder (onbezoldigd) Zeven werkgroepleden (onbezoldigd) Twee projectleiders (bezoldigd) De Energie coöperatie Bodegraven Reeuwijk is … Lees Meer