• De Energiecoöperatie Bodegraven – Reeuwijk is een voorbeeld van actief burgerschap en van de participatiesamenleving.
  • De Energiecoöperatie Bodegraven – Reeuwijk is een kringloopgemeenschap. De leden zijn tegelijkertijd producent  en consument van elektriciteit en de nettowinst blijft binnen de gemeenschap en komt ten goede aan de gemeenschap.
  • De Energiecoöperatie Bodegraven – Reeuwijk vult klimaatdoelstellingen, zoals vastgelegd in de Parijse akkoorden, op lokale schaal in door de productie van duurzame energie, het stimuleren van hergebruik van materialen en bestrijding van armoede.Zij ondersteunt ook het beleid van de Gemeente Bodegraven – Reeuwijk om in 2035 klimaatneutraal te zijn.
  • De Energiecoöperatie Bodegraven – Reeuwijk wil herbezinning stimuleren op de huidige lineaire economie. Deze is gebaseerd op het gebruik van eindige grondstoffen, doorgaande groei en oneerlijke verdeling van welvaart en welzijn. Zij zet ze zich op lokaal niveau in voor een circulaire economie. Deze maakt gebruik van duurzame energiebronnen, minimaliseert waardevernietiging en streeft naar een eerlijke verdeling van welvaart en welzijn.