Inmiddels telt de Energiecoöperatie Bodegraven-Reeuwijk ruim 150 leden en we  streven naar zo’n 2500 leden. Een coöperatie van die omvang is slagvaardig en geeft een duidelijk signaal af naar de gemeente dat er voldoende draagvlak is voor dit duurzame initiatief. Daarnaast biedt het de mogelijkheid om door te groeien naar een lokaal energiebedrijf.

Wat houdt het lidmaatschap in
  • Voor éénmalig € 5,00 bent u al lid;
  • Als lid ontvangt u voordelige groene stroom wanneer u de elektriciteit via de Energiecoöperatie afneemt. Hiervoor treft de coöperatie voorzieningen;
  • Als lid hoeft u voor het afnemen van de elektriciteit niet te investeren in de Energiecoöperatie, maar het is wel mogelijk;
  • Als u als lid investeert in de Energiecoöperatie om hiermee projecten mede tot stand te brengen, krijgt u uw inleg terug én een redelijke rentevergoeding;
  • De nettowinst van de Energiecoöperatie komt ten goede aan nieuwe duurzame projecten binnen onze gemeente. Tijdens de Algemene ledenvergaderingen kunt u hierover meebeslissen;
  • Voor het afnemen van onze voordelige groene elektriciteit kunt u bij een groot aantal energiebedrijven terecht. Wellicht zelfs bij uw huidige energieleverancier.(zie Vraag en Antwoord (14));
  • Wanneer de Energiecoöperatie één of meerdere nieuwe projecten opstart doet zij een oproep aan haar leden om aan te geven of zij stroom willen afnemen en voor hoeveel kWh. Deze gegevens verzamelen wij via inschrijfformulieren (Formulier inschrijven op elektriciteit),  die u per e-mail worden toegezonden;
  • U ontvangt van ons een Ledenovereenkomst met voorwaarden en condities;
  • Als lid elektriciteit afnemen opgewekt door de Energiecoöperatie is geen verplichting maar wel belangrijk.
Wie kan er lid worden

Alle inwoners van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk van 18 jaar en ouder kunnen lid worden. Het lidmaatschap is persoonsgebonden. Naast natuurlijke personen zijn ook rechtspersonen en samenwerkingsverbanden zoals bedrijven, verenigingen en organisaties welkom als lid. Werknemers binnen uw bedrijf of organisatie kunnen ook lid worden mits ze woonachtig zijn binnen de gemeente Bodegraven-Reeuwijk.

Meer informatie over het lidmaatschap vindt u in onze statuten.


Wilt u zich naar aanleiding van de bovenstaande informatie inschrijven als lid van de Energiecoöperatie, klik dan op deze link.