Inmiddels telt de Energiecoöperatie Bodegraven-Reeuwijk ruim 120 leden en we  streven naar zo’n 2500 leden. Een coöperatie van die omvang is slagvaardig en geeft een duidelijk signaal af naar de gemeente dat er voldoende draagvlak is voor dit duurzame initiatief. Daarnaast biedt het de mogelijkheid om door te groeien naar een lokaal energiebedrijf.

Wat houdt het lidmaatschap in
  • Voor éénmalig € 5,00 bent u al lid;
  • Als lid ontvangt u korting op uw elektriciteitsrekening wanneer u de elektriciteit afneemt, via uw leverancier, die door de Energiecoöperatie is opgewekt. Hiervoor treft de Energiecoöperatie bepaalde voorzieningen;
  • Als lid hoeft u voor het afnemen van de elektriciteit niet te investeren in de Energiecoöperatie, maar het is wel mogelijk;
  • Als u als lid investeert in de Energiecoöperatie om hiermee projecten mede tot stand te brengen, krijgt u uw inleg terug én een redelijke rentevergoeding;
  • De nettowinst van de Energiecoöperatie komt ten goede aan nieuwe duurzame projecten binnen onze gemeente. Tijdens de Algemene ledenvergaderingen kunt u hierover meebeslissen;
  • Voor het afnemen van onze voordelige groene elektriciteit kunt u bij een aantal energiebedrijven terecht. Uw huidige energiebedrijf kan hieronder vallen.
Wie kan er lid worden

Alle inwoners van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk van 18 jaar en ouder kunnen lid worden. Het lidmaatschap is persoonsgebonden. Naast natuurlijke personen zijn ook rechtspersonen en samenwerkingsverbanden zoals bedrijven, verenigingen en organisaties welkom als lid.
Leden kunnen vallen onder de categorie kleinverbruik (tot 10.000 kWh) of onder de categorie grootverbruik. Alleen kleinverbruikers kunnen de stroom via de Energiecoöperatie afnemen. Grootverbruikers kunnen als lid wel mee-investeren in onze projecten. Daarnaast kunnen zij ook hun dak ter beschikking stellen voor het plaatsen van zonnepanelen; hiervoor ontvangen zij een vergoeding.
Werknemers binnen uw bedrijf of organisatie kunnen ook lid worden.

Meer informatie over het lidmaatschap vindt u in onze statuten.


Wilt u zich naar aanleiding van de bovenstaande informatie inschrijven als lid van de Energiecoöperatie, klik dan op deze link.