De Energiecoöperatie heeft ook geld nodig. Pas als de financiering van projecten gereed is,  kunnen we de benodigde installaties realiseren en onze duurzaam opgewekte energie leveren.
Leden kunnen leningen verstrekken in de vorm van obligaties. Zodra er behoefte is aan financiering voor projecten worden de leden uitgenodigd om te investeren.

Lening verstrekken
  • U kunt investeren in de Energiecoöperatie. Dit gebeurt in de vorm van obligaties;
  • U kunt naar eigen draagkracht investeren, de obligaties hebben een nominale waarde van €100,-.  Uw investering is dan € 100,-  of een veelvoud daarvan;
  • De obligaties hebben naar keuze een looptijd van vijf of tien jaar;
  • De obligaties  worden jaarlijks gedeeltelijk afgelost;
  • De obligaties zijn intern verhandelbaar;
  • Tussentijds verhogen van de investering is mogelijk;
  • Wanneer wij één of meerdere nieuwe projecten starten doen wij een oproep aan onze leden om aan te geven of zij willen investeren in de projecten en voor welk bedrag.  Deze gegevens verzamelen wij via inschrijfformulieren die u per e-mail worden toegezonden.
Rentevergoeding
  • Jaarlijks ontvang u een rentevergoeding over uw lening;
  • Het betreft een redelijke rentevergoeding;
  • Per project wordt de rentevergoeding contractueel vastgelegd.

In het Obligatiereglement (vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering op 2 april 2019) staan alle voorwaarden en regels voor het investeren in obligaties. Via deze link kunt u dit reglement inzien. Een toelichting op het Obligatiereglement vindt u onder deze link.
Aantrekken van geld is onderworpen aan de Wet op het financieel toezicht (Wft). Gaat het om verhandelbare obligaties met op jaarbasis een totaal van € 100.000 tot
€ 5 miljoen dan is alleen melding aan de AFM vergezeld van een informatiedocument verplicht. Daarnaast is ook publicatie van de onderstaande vrijstellingsvermelding (vrijstelling van de prospectusplicht) vereist.

U bent nog geen lid van de Energiecoörperatie Bodegraven-Reeuwijk maar u wilt toch inschrijven op obligaties of wilt u meer informatie hierover? Neemt u dan contact met ons op via een van de email-adressen zoals vermeld staan op de pagina “Contact