De Energiecoöperatie heeft ook geld nodig. Pas als de financiering van projecten gereed is,  kunnen we de benodigde installaties realiseren en onze duurzaam opgewekte energie leveren.

Lening verstrekken
  • U kunt investeren in de Energiecoöperatie. Dit gebeurt in de vorm van obligaties;
  • U kunt naar eigen draagkracht investeren, de obligaties hebben een nominale waarde van €100,-.  Uw investering is dan € 100,-  of een veelvoud daarvan;
  • De obligaties hebben naar keuze een looptijd van vijf of tien jaar;
  • De obligaties  worden jaarlijks gedeeltelijk afgelost;
  • De obligaties zijn intern verhandelbaar;
  • Tussentijds verhogen van de investering is mogelijk;
  • Voorafgaand aan elk investeringsproject stelt de Energiecoöperatie een informatiebrochure op. Deze wordt besproken tijdens de Algemene Ledenvergadering.
Rentevergoeding
  • Jaarlijks ontvang u een rentevergoeding over uw lening;
  • Het betreft een redelijke rentevergoeding;
  • De rentevergoeding wordt vastgesteld op voorstel van het bestuur.

De Energiecoöperatie stelt een obligatiereglement op, waarin de regels omtrent investeren in de Energiecoöperatie zijn opgenomen.

Wilt u geld lenen aan de Energiecoöperatie of wilt u meer informatie hierover? Neemt u dan contact met ons op via het contactformulier op de pagina Contact.