De Energiecoöperatie heeft ook geld nodig. Pas als de financiering van projecten gereed is,  kunnen we de benodigde installaties realiseren en onze duurzaam opgewekte energie leveren. Op dit moment is er nog geen noodzaak om obligaties te gaan uitgeven voor de financieringsbehoefte van onze projecten. Zodra deze behoefte ontstaat zullen wij de leden hierover gaan benaderen.

Lening verstrekken
  • U kunt investeren in de Energiecoöperatie. Dit gebeurt in de vorm van obligaties;
  • U kunt naar eigen draagkracht investeren, de obligaties hebben een nominale waarde van €100,-.  Uw investering is dan € 100,-  of een veelvoud daarvan;
  • De obligaties hebben naar keuze een looptijd van vijf of tien jaar;
  • De obligaties  worden jaarlijks gedeeltelijk afgelost;
  • De obligaties zijn intern verhandelbaar;
  • Tussentijds verhogen van de investering is mogelijk;
  • Wanneer wij één of meerdere nieuwe projecten starten doen wij een oproep aan onze leden om aan te geven of zij willen investeren in de projecten en voor welk bedrag.  Deze gegevens verzamelen wij via inschrijfformulieren die u per e-mail worden toegezonden.
Rentevergoeding
  • Jaarlijks ontvang u een rentevergoeding over uw lening;
  • Het betreft een redelijke rentevergoeding;
  • Per project wordt de rentevergoeding contractueel vastgelegd.

De Energiecoöperatie stelt een obligatiereglement op, waarin de regels omtrent investeren in de Energiecoöperatie zijn opgenomen.

Bent u geen lid maar wilt u geld lenen aan de Energiecoöperatie of wilt u meer informatie hierover? Neemt u dan contact met ons op via een van de email-adressen zoals vermeld staan op de pagina “Contact