Lid worden van de coöperatie

Inschrijven kan door onderstaand aanmeldingsformulier in te vullen.
Daarnaast maakt u éénmalig € 5,00 inschrijfgeld over op onze bankrekening NL08 TRIO 0338 8641 56 ten name van EC-BR u.a. te Bodegraven, onder vermelding van ‘Inschrijving Energiecoöperatie Bodegraven-Reeuwijk’.
Met uw inschrijving als lid verklaart u akkoord te gaan met de Ledenovereenkomst (link).
Een toelichting op de Ledenovereenkomst vindt u hier (link).

Zodra uw betaling is ontvangen, wordt u ingeschreven in het ledenregister en krijgt u een lidmaatschapsnummer toegekend.

Inschrijfformulier lidmaatschap coöperatie

* verplicht

Afname elektriciteit van de coöperatie

Als lid kunt u ook elektriciteit afnemen van de Energiecoöperatie. Voor de afname van elektriciteit hoeft u niet over te stappen van energieleverancier. U kunt onderstaand inschrijfformulier invullen. U kunt het formulier (link) ook printen, invullen en per post sturen aan:

Dhr. A.H. Pos (secretaris)
Zwanebloem 9
2811 RG Reeuwijk

U kunt het ingevulde formulier ook scannen en per mail sturen aan: info@ec-br.nl

Met het versturen of verzenden verklaart u akkoord te gaan met de voorwaarden van de Energiecoöperatie zoals verwoord in de ledenovereenkomst (link), alsmede met de afdracht, middels een automatische incasso, van de opgegeven bankrekening tot wederopzegging van twee derde  van de door u bespaarde energiebelasting aan de Energie coöperatie.

Inschrijfformulier afname elektriciteit van de coöperatie

* verplicht