Inschrijven als lid van de coöperatie

Lid worden
U kunt lid worden van de Energiecoöperatie Bodegraven – Reeuwijk ‘De Kringloopgemeenschap’ U.A. door het aanmeldingsformulier in te vullen en een eenmalig inleggeld van € 5,00 te storten op onze bankrekening NL08 TRIO 0338 8641 56, t.n.v. Kringloopgemeenschap U.A. te Bodegraven, onder vermelding van “Inschrijving Energiecoörperatie Bodegraven-Reeuwijk”.
Zodra aan deze twee aspecten is voldaan wordt u ingeschreven in het ledenregister en krijgt u een lidnummer toegekend.

Wie kan lid worden?
Inwoners van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, van 18 jaar en ouder, kunnen lid worden.
Het lidmaatschap is persoonlijk.
Naast natuurlijke personen zijn ook rechtspersonen en samenwerkingsverbanden welkom als lid (bijvoorbeeld plaatselijke gemeenschapsorganisaties, plaatselijke bedrijven).
Ook bedrijven kunnen deelnemen indien zij tot de categorie kleinverbruikers (tot 10.000 kWh/jr.) behoren.

Wat betekent lidmaatschap van de Energiecoöperatie Bodegraven – Reeuwijk ‘De Kringloopgemeenschap’ U.A.
Door uw aanmelding en betaling van het inleggeld bent u lid van de coörperatie.
Door de opgerichting van een productie B.V. levert de  coörperatie energie (opgewekt door zonnevelden en windmolens) aan haar leden.
U kunt naar eigen draagkracht geld lenen aan de coöperatie en zo dit project mede mogelijk maken.
Over uw lening ontvangt u een rente die jaarlijks door de Algemene Ledenvergadering wordt vastgesteld.
Als lid van de coöperatie onderschrijft u de doelstellingen ervan en bent u  via de Algemene Ledenvergadering betrokken bij het beleid.

Het profijtbeginsel
Jaarlijks wordt vastgesteld wat de nettowinst is van de coöperatie en waaraan deze ten goede komt. Enerzijds zijn dat groen- of welzijnsprojecten binnen de gemeente, anderzijds wordt de winst uitgekeerd aan gemeenschapsorganisaties (sportverenigingen, kerken etc.) op basis van het aantal leden dat via de Energiecoöperatie elektriciteit afneemt.

Inschrijfformulier

* verplicht
** Een deel van de nettowinst wordt op basis van het aantal leden toegekend aan de opgegeven organisatie (zie: Het profijtbeginsel)