Alle inwoners van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk van 18 jaar en ouder kunnen lid worden. Het lidmaatschap is persoonsgebonden. Naast natuurlijke personen zijn ook rechtspersonen en samenwerkingsverbanden zoals bedrijven, verenigingen en organisaties welkom als lid.
Leden kunnen vallen onder de categorie kleinverbruik (tot 10.000 kWh) of onder de categorie grootverbruik. Alleen kleinverbruikers kunnen de stroom via de Energiecoöperatie afnemen. Grootverbruikers kunnen als lid wel mee-investeren in onze projecten. Daarnaast kunnen zij ook hun dak ter beschikking stellen voor het plaatsen van zonnepanelen; hiervoor ontvangen zij een vergoeding.
Werknemers binnen uw bedrijf of organisatie kunnen ook lid worden.

Meer informatie over het lidmaatschap vindt u in onze statuten.

Inschrijven kan door onderstaand aanmeldingsformulier in te vullen.
Daarnaast maakt u éénmalig € 5,00 inschrijfgeld over op onze bankrekening

  • NL08 TRIO 0338 8641 56 ten name van Kringloopgemeenschap U.A. te Bodegraven,
  • onder vermelding van ‘Inschrijving Energiecoöperatie Bodegraven-Reeuwijk’.

Zodra u dit heeft gedaan, wordt u ingeschreven in het ledenregister en krijgt u een lidmaatschapsnummer toegekend.

Inschrijfformulier

* verplicht