Het 50e lid heeft zich aangemeld!

De energiecoöperatie Bodegraven-Reeuwijk heeft deze week haar 50e lid mogen verwelkomen.
Dat dit ledenaantal is bereikt binnen 2 maanden na onze oprichting vinden wij geen slechte score, maar we zijn er natuurlijk nog lang niet, want ons streefgetal is het werven van minimaal 2500 leden.

Wat gebeurt er op dit moment binnen de energiecoöperatie?
Op het bedrijventerrein Rijnhoek zijn een flink aantal bedrijven gevestigd. Met deze bedrijven gaan we binnenkort in gesprek om te onderzoeken of op hun daken zonnepanelen kunnen worden aangebracht waarmee duurzame energie voor het bedrijf zelf én voor de leden van de energiecoöperatie kan worden opgewekt.
Inmiddels zijn we in gesprek met enkele agrariërs om de daken van hun opstallen beschikbaar te stellen voor het plaatsen van zonnepanelen
Ook zijn we in gesprek met coöperatie “De Windvogel” om energie te betrekken voor onze leden van de bestaande windturbine op het terrein van Cyclus in Gouda, de Gouwevogel.
Met de gemeente, en via de gemeente met het recreatieschap, zijn we in gesprek om te onderzoeken of het parkeerterrein in de Reeuwijkse Hout kan worden voorzien van een zonnedak.
Kortom we zijn enthousiast van start gegaan en hopen dat u ons enthousiasme deelt door ook lid te worden en uw ideeën over het duurzaam maken van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk met ons te delen.
Heeft u belangstelling? Wilt meedoen of mee investeren?
Meldt u aan op de inschrijfpagina elders op deze website of neem contact op met een van onze bestuursleden.