Gaat de gemeenteraad verder op de ingeslagen weg met duurzame energie?

De verkiezingen zijn achter de rug en de nieuwe gemeenteraad is inmiddels geïnstalleerd.
Wat gaat deze nieuwe gemeenteraad en het te vormen college doen?
Gaat zij verder op de ingeslagen weg met het raadsbesluit om de gemeente in 2035 klimaat neutraal te maken?
De energiecoöperatie wil de druk op de ketel houden en heeft daarom een open brief aan de raad verzonden met de uitgesproken verwachting dat het proces om de gemeente klimaatneutraal te maken zonder vertraging wordt voortgezet.
Onder deze link vind u het schrijven dat we op 29 maart hebben doen uitgaan aan de gemeenteraad.