De zon schijnt vaak en de wind waait praktisch iedere dag. Daarmee voorzien ze ons dagelijks ongelimiteerd van schone, gratis energie. Het opwekken van deze energie is minder belastend voor het milieu dan de huidige vormen. Daarnaast zijn zon en wind eeuwig beschikbaar en vergroten zij onze autonomie; we zijn minder afhankelijk van andere olie producerende landen.

Een paar getallen

Het totale elektriciteitsverbruik binnen onze gemeente is 540 TJ (terajoule). 1 TJ is ongeveer 278.000 kWh. Naar verwachting zal het elektriciteitsverbruik stijgen door de omschakeling van gas naar elektra en door de toename van het aantal elektrische auto’s. Het aandeel van de huishoudens is nu 155 TJ, dit is ongeveer 1/3 deel van het totale energieverbruik. In eerste instantie richt de Energiecoöperatie zich op dit gedeelte.  Als er een combinatie gemaakt wordt van zonne- en windprojecten komt dat ongeveer op het volgende neer: voor het opwekken van 75 TJ aan windenergie zijn ca. 3 windmolens nodig van 3 MW. Voor het opwekken van 75 TJ aan zonne-energie zijn ca. 65.000 zonnepanelen nodig van 300 Wp.

Ruimte

Ruimte is schaars in het Groene Hart en behoud van de natuur vinden wij belangrijk. Bomen en planten zorgen voor CO² opname en zijn goed voor de biodiversiteit. Vanuit dat besef  willen wij zoveel mogelijk meervoudig ruimtegebruik nastreven  Een windmolen heeft niet veel ruimte nodig. De rest van het land kan gebruikt worden voor het telen van gewassen, houden van vee, voor recreatie of natuur. Zonnevelden nemen meer plaats in. Voor dezelfde opbrengst van één windmolen is er ca. 7,5 hectare oppervlakte aan zonnepanelen nodig. Maar ook hier kan goed rekening gehouden worden met ruimte en natuur, door in eerste instantie zoveel mogelijk panelen te plaatsen op daken. We denken dat er ruimte is voor 20.000 à 30.000 zonnepanelen op bedrijfsgebouwen en veestallen en openbare gebouwen binnen onze gemeente. Vervolgens kan worden overgegaan op het plaatsen van panelen op openbare plekken: hierbij moet u denken aan taluds of geluidswallen langs (snel)wegen of spoorlijnen.

Zonne-energie

Zonne-energie is op dit moment de snelst groeiende vorm van duurzame energie. Door de groei van het gebruik zullen de kosten steeds verder dalen en is het één van de goedkoopste vormen van hernieuwbare energie. Het bouwen van een zonnepark wordt steeds lucratiever en gaat sneller dan het bouwen van een kolen-, kern-, of gascentrale.

©Energiecoöperatie Bodegraven-Reeuwijk

Windenergie

Windmolens winnen aan terrein. De kosten dalen steeds verder en het rendement loopt op;  hierdoor is windenergie momenteel één van de goedkoopste manieren om duurzame energie te realiseren. Daarbij duurt het minder dan een jaar om een windmolen te bouwen, waarna er al snel energie kan worden geproduceerd en er geld terug komt voor de investering.
Nu al zijn zon- en windenergie in vele delen van de wereld net zo duur of zelfs goedkoper dan fossiele brandstoffen.

©Energiecoöperatie Bodegraven-Reeuwijk