Energiecoöperatie Bodegraven-Reeuwijk sluit convenant met gemeente.

8 november 2018 jongstleden hebben de Energiecoöperatie Bodegraven-Reeuwijk, vertegenwoordigd door de voorzitter Jan Bouwens, en de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, vertegenwoordigd door wethouder Robèrt Smits, een convenant ondertekend om de doelstelling te komen tot een klimaatneutrale gemeente te realiseren.
In het convenant onderschrijven beide partijen de uitgangspunten voor de voortzetting van de goede samenwerking.
Met dit convenant benadrukken zij het partnerschap tussen gemeente en Energiecoöperatie in het bereiken van de klimaatdoelen zoals die zijn vastgesteld door de gemeenteraad: een klimaatneutraal Bodegraven-Reeuwijk in 2035. De tekst van het convenant kunt u hier lezen.