Bewonersbijeenkomsten in de gemeente

Inmiddels is 12 maart j.l. al weer de laatste van 5 bewoners bijeenkomsten in het kader van het energie neutraal maken van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk achter de rug.
In deze eerste serie van bijeenkomsten ging het over de wijze waarop wij ons energieverbruik en dan met name ons elektriciteitsverbruik kunnen verduurzamen, de transitie van gas naar andere energiebronnen is een volgende stap die nog gemaakt zal moeten worden.
Op al deze avonden is er positief kritisch meegedacht over de wijze waarop dit zal moeten worden gerealiseerd.
Nu de laatste bijeenkomst ook achter de rug is, zullen de uitkomsten van deze 5 avonden door de gemeente Bodegraven-Reeuwijk worden geëvalueerd en worden vastgelegd in een voortgangsrapportage.
In de volgende algemene bijeenkomst, 14 mei a.s., zal deze rapportage hiervan in een gemeente brede bijeenkomst worden bediscussieerd en waar nodig bijgesteld.
hieronder ziet u nog een fotoimpressie van de gehouden avonden.


Presentatie door de voorzitter
van de energiecoöperatie B-R
Jan Bouwens


Bijeenkomst Reeuwijk-Dorp


Bijeenkomst Reeuwijk-Brug


Bijeenkomst Waarder-Driebruggen


Bijeenkomst Bodegraven