3e Algemene Ledenvergadering

27 Leden waren aanwezig bij de geanimeerde 3e ALV.
In het formele gedeelte hebben we de financiële jaarstukken vastgesteld en vooruitgeblikt naar 2020.
In het informele deel konden we van gedachten wisselen over onder andere de Regionale Energiestrategie.
Het verslag van de vergadering vindt u hier.