1e Algemene Ledenvergadering

Hiermee nodigen wij alle leden uit voor de 1e Algemene Ledenvergadering op woensdag
5 september in het Kerkgebouw ‘De Ark’ , ’t Kerkestuk 1 te Reeuwijk (ingang achterzijde), waar we u vanaf 19.30 uur verwelkomen met een kop koffie of thee.

Allereerst biedt deze eerste ledenvergadering u en ons, het bestuur, de mogelijkheid om elkaar te leren kennen.
In deze vergadering willen wij u informeren over de ontwikkeling van onze coöperatie en de tot nu toe bereikte resultaten.
In deze 1e ALV zullen besluiten worden genomen over de omvang van het bestuur, de benoeming van bestuursleden, het vaststellen van een participatiereglement en meer.
Het geheel sluiten we af onder het genot van een drankje.

Ook niet-leden zijn welkom op deze vergadering indien zij zich ter plaatse aanmelden als lid. Inschrijfformulieren liggen bij de ingang gereed.